Press "Enter" to skip to content

Пациото во Заводот и Музеј во Битола

Пациото некогаш дел од турските касарни во Битола, сега атрактивен сценски простор