Press "Enter" to skip to content

Автобуската и железничката станица во Битола

Пред многу година автобуската станица се наоѓаше во центарот на Битола