Press "Enter" to skip to content

Градскиот парк и Шеталиштето во Битола крај на пешачката зона

Паркот во Битола цела година посетен, секако најповеќе лето и во карантинот