Press "Enter" to skip to content

Совети од биоенергетичар: болки во колена, со масажа и “taftherapy“ до квалитетен живот без болки

Со рачна терапија “taftherapy“ (сега и во Битола) може да се подобри здраствената состојба кај пациентите кои имаа хронични болки во колената.

Еден од проблемите како кај повозрасните така и кај помладата генерација, претставува болки во колената. Болка може да биде предизвикана механички (повреди) или хронична болка која се јавува како дегенеративна промена на структури на колената, каде доаѓа до оштетување на рскавичниот дел, намалено “подмачкување“ во самото колено и намалена еластичност во самиот зглоб.Начин на лекување може да биде фибриден каде се применува терапија за опуштање на зглобниот сегмет (колено) или мануелна ехстензија каде се дисторзират сите структури на коленото. Потребно е внимателно да се пристапи до самиот проблем,

Кај пациентите кои имат механичка повреда, се пристапува пред се преку дијагноза, каде ќе се утврди за каква повреда станува збор, може да е повреден лигамент, истегнат или скинат, може да е проблем менискус или мускулно ткиво кои се потпора на самото колено.Третирањето на вакви повреди одат парциално, каде прво оди лекување, потоа санација, и последна фаза зајакнување на коленото и мускулатурата. Ако се применуват сите овие фази опоравувањето е многу побрзо.

“Тaftherapy“ со 10 терапии и нацин на лекуванје има голем процент на излецени пациенти.

Тоше Соколов, биоенергетичар, во Битола закажување на 070/355-979.