Press "Enter" to skip to content

Евалуација на остварен резултат

Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“ – Битола.

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТВАРЕН РЕЗУЛТАТ !?

Тоа е вреднување на сопствениот успех.

Секогаш треба да се анализираме и проучиме себеси.

Што е она што сме го правеле кога сме имале продуктивен, успешен ден ?

Како сме се однесувале, што се сме направиле тој ден ?Доколку сме имале не толку добар исход во денот, тогаш е потребно да извршиме самоанализа.

Да се анализираме самите себе си и да се запрашаме ?

Што е она што сме го направиле, а довело до негативен резултат?

Потребно е да сме самокритични со цел да бидеме поуспешни денес од вчера.

Квалитетно самооценување значи планирање и организирање на себе си.

ПРОДОЛЖУВА…

За сите консултации, on-line предавања на оваа, но и други теми можете да не
контактирате на: info@euinstitue.eu

За учество на on-line вебинар на 17, 23, 24 и 30, 31 Август 10h-13h
ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ ( 11 Модули ) можете да се пријавите
на директен линк: https://www.cognitoforms.com/EUInstitute2/ОСНОВИНАДИГИТАЛНАПИСМЕНОСТ

Регистрирано Национална Универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски“, Скопје. ISBN 978-608-4880-00-4, КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, COBISS.MK-ID 111602442
 
Ниту еден дел од овој текст не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во било која форма или на било кој начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од авторот. Недозволеното репродуцирање се казнува со закон.