Press "Enter" to skip to content

Хотел “Капри“ со порака до битолчани

Денот е прекрасен за собир со најблиските и ручек во ресторанот на хотел “Капри“ во Битола.

Вработените во хотел “Капри“ Ве очекуваат.