Press "Enter" to skip to content

Се одржа традиционалната роднокрајна средба на битолските писатели

Денес вово НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржа традиционалната 15. Роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија.

На тркалезната маса во Битола, учествуваа повеќе писатели со трудови на тема: „Моите ликови – од страв и немоќ во револт кон човечките вредности“.

Модератор на средбата беше д-р Николче Вељановски.

Сите текстови ќе бидат објавени во 15-тиот Зборник на излагања.