Press "Enter" to skip to content

Совети од биоенергетичар: реуматска болка, со масажа и “taftherapy“ до квалитетен живот без болки

Со рачна терапија “taftherapy“ (сега и во Битола) може да се подобри здраствената состојба кај пациентите кои имаа реума.

Реумата како заболување спаѓа во хронично заболување и според статистичките податоци околу 60% од светската популација има симптоми на реума во својот животен век.

Реуматски симптоми кога се длабока болка во коските каде болката се шири низ телото, нозете, рацете, а таква реума се вика и прогресивна реума.За жал реумата не бира години на староста, а постојат и реуматски фактори и кај деца кои се во развој.

Лекувањето на реумата може да биде химиски – лекторнална или терапевтски – мануална фибрација.

Хемиски – лекторално лекување е преко одредени лекови и хемиски терапии, а додека терапевтско мануелна фибрација се применува преку рачна терапија,  “taftherapy“, каде се фибрират пред се нерви и со создавање на притисок на ткивото се делува деротантно на коската.

Потребно време за терапии може да биде и по неколку месеци лекување.

Тоше Соколов, биоенергетичар, во Битола во хотел “Кеопс“, закажување на 070/355-979.