Press "Enter" to skip to content

Мотивација, продуктивност и комуникација = тим

Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“ – Битола.

Тимската комуникација и тимската координираност е секако важен дел од нашиот живот. Секогаш е полесно и подобро кога се работи во тим. Но, за да бидеме успешни во работа со тимот не смееме да сме себични и егоистични.

Тимската комуникација и тимската координираност е секако важен дел од нашиот живот. Секогаш е полесно и подобро кога се работи во тим. Но, за да бидеме успешни во работа со тимот не смееме да сме себични и егоистични.Работејќи во тим имаме можност да постигнеме двојно поголеми резултати отколку индивидуално. И тоа за кратко време да постигнеме многу повеќе. Затоа е потребно многу добро да научиме да комуницираме со околината.. Пред се, мораме да сме искрени со луѓето околу нас !

Совет:  не го правете она кое што не сакате Вам да Ви го прават!

За сите консултации, on-line предавања на оваа, но и други теми можете да не
контактирате на: info@euinstitue.euЗа учество на on-line вебинар на 23, 24 и 30, 31 Октомври 10 h-13 h
ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

(10 Модули) можете да се пријавите на директен линк:
https://www.cognitoforms.com/EUInstitute2/ОСНОВИНАДИГИТАЛНАПИСМЕНОСТ

Регистрирано Национална Универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски“, Скопје. ISBN 978-608-4880-00-4, КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, COBISS.MK-ID 111602442
 
Ниту еден дел од овој текст не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во било која форма или на било кој начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од авторот. Недозволеното репродуцирање се казнува со закон.

More from СоветиMore posts in Совети »