Press "Enter" to skip to content

Совети од биоенергетичар: што е биотерапија и како со биотерапија до подобро здравје

Со биотерапија “taftherapy“ (сега и во Битола) може да се подобри здраствената состојба кај пациентите.

Во светот веќе одамна се знае за биотерапевтки третман или терапија, каде со артални техники на самата примена на биотерапија, се постигнува ефикасен резултат на излекување.

Кај нас примена на биотерапија до пред некоа година беше табу тема и поради недоволна инфомираност се сподеруваше со некој вид гатање, меѓутоа малку едукација за биотерапија или во народот позната биоенергија не е на одмет.

Значење на самиот збор на биоенергија потекнува од грчкиот збор био што значи живот или животна енергија. Секој од нас поседува биоенергија, без неа едноставно не постоиме.Разликата помеѓу оние што работат како биотерапевти и самиот човек е што кај просечниот човек биоенергија или животна енергија е во нулта бариера и она служи едноставно за жиовот, за функционирање на самиот човек и е во стална градација, што знаши околу нулта бариера.

Кај луѓе што имат биоенергија во плусна бариера, или ниво на животна енергија може да оди и до 10 фирти, сто значи дека биоенергија е во плус, нив ги нарекуваме луѓе со бионергија или биотерапевти и тие имат можност со одредени едукукативни техники да пренесуват енергија на друг човек.

Начин на лекување со битерапија може да биде на два нацина. Еден начин е дистанционална терапија, каде без допир се пренесува прво топлотна енергија, потоа и биоенергија со френкфентни сигнали.Втор начин на лекување е со допир и притисок на самото заболено место. Таква терапија е почеста на нашите простори, поради можност на комбинација на масажни техники и биотерапија, што се покажа и поефикасна.

Од сето ова што го кажавме, можеме да извлечеме заклучок дека секако може само бенифит да се добие со практикување на биотерапија.

Тоше Соколов, биоенергетичар,

во Битола во хотел “Кеопс“,

закажување на 070/355-979.