Press "Enter" to skip to content

Црквата “Св. Петка“ во Битола изградена во посебен стил

Црквата во Битола е  изградена во поново време, во модерен стил