Press "Enter" to skip to content

Фото на денот: населбата “Карпош“ во Битола, 7,30 часот, 0 степени

Типски згради во “Карпош“ во Битола, изградени пред четориесетина години