Press "Enter" to skip to content

Пред најавените нови врнежи и топење на снегот ЈКП “Водовод“ Битола го средува коритото на Драгор кај пумпната станица

Деновиве ЈКП “Водовод“ од Битола започна со интервенција за уредување на коритото на река Драгот, со што му даваат правец на текот на водата, се со цел заштита на пумпната станица, кај базенот во населбата Довлеџик.

ЈКП “Водовод“ од Битола за заштита овој значен објект од евентуалната зголемена вода на реката Драгот и со цел да нема одрони на коритото од нагло топење на снегот на Пелистер и највените врнежи од дожд.