Press "Enter" to skip to content

Фото на денот: стара градска архитектура во Битола

За жал, многу стари куќи во Битола се во незавидна состојба