Press "Enter" to skip to content

Паркинзите со работно време од 7 до 19 часот

Согласно донесените одлуки на Владата за нови рестриктивни мерки за заштита од КОВИД-19, односно ограничување на движење на граѓаните од 20:00 до 05:00 часот, затворените и отворените паркиралишта со кои управува јавното претпријатие во периодот од 06.04 до 20.04.2021 година ќе работат со ново работно време од 07:00 до 19:00 часот.