Press "Enter" to skip to content

“Портал 2“ на Широк Сокак работи со шалтерски систем

Според забраните и препораките од Владата, кафулето “Портал 2“ на Широк Сокак работи само преку шалтерски систем, односно “take and go“.

Да се зачуваме сите, да ги почитуваме препораките.