Press "Enter" to skip to content

Фото вест: “Ангромаркет“ во “Брусничка“ населба го отвори 11. по ред маркет во Битола

Компанијата “Ангромаркетинг“ која се занимава покрај другите бизниси и со малопродажба го отвори 11. по ред супер маркет, кој се наоѓа во Нова Битола, во “Брусничка“ населба.Супер маркетот ги има сите производи кои ги има во останатите маркети, а купувачите од овој дел на Битола ќе ги користат сите поволности при купувањето, подароци, намалени цени како и поволностите со акциските продажби.Маркетот на “Ангромаркетинг“ се наоѓа на “главната“ улица во “Брусничка населба“.