Press "Enter" to skip to content

Најдобрата комбинација на обуки за започнување на Вашата нова кариера!

Изучување на најновите трендови на дигиталниот маркетинг и креирање на веб страни со помош на WordPress.

Оваа обука е по верифицирана програма од Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасните. Тоа значи дека студентот добива двоен сертификат, од нашата институција и од МОН, кој е валиден во нашата земја и во странство. 

Оваа обука опфаќа користење на голем број на платформи кои ќе им помогнат на студентите да ги совладаат сите вештини за креирање успешни маркетинг стратегии, креирање на креативи, одредување на таргет групите, креирање на успешни маркетинг кампањи на социјалните мрежи, изучување на Google Ads, Google Analytics, оптимизација на веб страните, како и креирање на потполно функционални веб страни според барања на клиентите во WordPress.

Во текот на целата обука, студентите работат на голем број на практични проекти кои им помагаат да ги совладаат сите изучени платформи и алатки за успешно водење на дигитален маркетинг. Работата на реални практични проекти им помага на студентите веднаш после завршувањето на обуката брзо и лесно да се прилагодат на нова работна позиција.

Оваа обука е наменета за сите возрасти и не се потребни никакви предзнаења.

Вкупно часови: 80 часа, времетраење 4 месеци. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа.

Цена: 24.000 денари

Плаќањето може да биде на 4 месечни рати. За плаќање во готово 10% попуст. 

Локација: Битола и онлајн во Adobe Connect – софтвер за онлајн учење.

Почеток на обуката: 20 мај 2021 г.

 Повеќе за обуката може да прочитате на:

https://javen-advertising.com/digitalen-marketing-wordpress/

 Доколку сте заинтересирани и за останатите обуки, посетете ја нашата веб страна

https://javen-advertising.com/

или контактирајте не на 078 391 978 и

contact@javen.mk