Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: одбрана од давење со десна рака од назад

Ѓуро Илиќ од Битола е основач на будо-центарот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку неколку фотографии ќе покаже како да се одбраните од давење со десна рака од назад, со примена на техники за самоодбрана од реалниот аикидо.

Одбраната од давење со десна рака од назада, е наједноставна одбранс и се спроведува на тој начин што прво удирате со десниот лакт во долниот дел на ребрата на нанапаѓачот. Во исто време ротираме во десно, а потоа ја фаќаме десната рака на напаѓачот и врз неа и спроведуваме двоен лост…

На фотографиите прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо, кои се снимени во поранешниот филмски град во Битола.

Заинтересираните за посета на часови за самоодбрана можат да се јават кај Ѓуро Илиќ на телефон 070 206 655 или во просториите на Будо центарот.