Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: одбрана од напад со нож од напред

Ѓуро Илиќ од Битола е основач на будо-центарот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку неколку фотографии ќе покаже како да се одбраните од напад со нож од напред, со примена на техники за самоодбрана од реалниот аикидо.

За одбрана од оваа позиција наједноставна одбрана е таа прво удирате со десниот лакт во долниот дел на ребрата на напаѓачот во исто време ротираме во десо, а потоа ја фаќаме десната рака на напаѓачот и врз неа и  ведуваме двоен лост, за целосно онеспособување на напаѓачот.

На фотографиите прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо, кои се снимени во поранешниот филмски град во Битола.

Заинтересираните за посета на часови за самоодбрана можат да се јават кај Ѓуро Илиќ на телефон 070 206 655 или во просториите на Будо центарот.