Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: џудо техника за ослободување со блокирање на раката

Ѓуро Илиќ од Битола е основач на будо-ценатот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку неколку фотографии ќе покаже како да се одбраните од напад, кога нападот доаѓа од напред, а напаѓачот сака да ни нанесе удар од близина, со примена на техника од реален аикидо.

Илиќ ви прикажува како да се одбвраните при напад кога напаѓачот сте лице в лице, и сака да ви ја блокира раката, со цел да ви зададе удар, со примена на техники за самоодбрана од џудо, со блокирање на раката на напаѓачот, а потоа и нанесување контра удар.

На фотографиите прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо.