Press "Enter" to skip to content

Фото вест: детски играчки во маалскиот парк во “Ушици“

На радост на најмалите жители на населбата “Ушици“ во Битола, во маалскиот парк се поставени нови дестки играчки, на местото на старите од страна на јавното претријатие “Комуналец“ од Битола и сега заедно со старите има мал детски парк.

Во попладневните часови, кога децата се вратени од градинка или завршува “он-лајн“ за “качување“ до куќичката се чека ред, а потоа како ни рекоа се “шишнува“ по новата лизгалка, која е поубава од старата која е извадена, а се надеваат и на нови дестки содржини.