Press "Enter" to skip to content

Општина Битола: од денес, навечер од 19 до 24 часот, Широк Сокак пешачка зона

Општина Битола ги известува граѓаните на Битола, дека поради отпочнување на спроведувањето на одлуката за означување на условите и утврдување на режимот на сообраќај во централното градско подрачје (Сл. Гласник на Општина Битола бр.7/99), 

Во периодот од 10 јули 2021 (четврток) до 10 септември 2021 година во терминот од 19 до 24 часот се забранува моторен сообраќај со поставување на физички препреки на спојот на улиците “Димитар Илиевски  – Мурато“ и “Широк Сокак“ со што се обезбедува безбеден пешачки сообраќај. 

За нејзина успешна реализација неопходна е Вашата вклученост.

Оштина Битола