Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: џудо техника за ослободување со избивање

Мајсторот по џудо 5-Дан, Ѓуро Илиќ, низ неколку фотографии направени во будо-центарот во Битола, ви прикажува како да се одрбраните при напад кога со напаѓачот сте лице в лице, со примена на техники за самоодбрана од џудо, со избивање на ногата на напаѓачот.