Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: џудо техника за ослободување од фаќање за врат

Мајсторот по џудо 9-Дан, Ѓуро Илиќ, низ неколку фотографии направени во будо-центарот во Битола, ви прикажува како да се одрбраните при напад од зад грб, со примена на техники

за самоодбрана од џудо.