Press "Enter" to skip to content

ХС “Стрежево“ со инвестиција од 13.000.000 денари во деталната цевководната мрежа

Сопствени средства ЈП “Стрежево” – Битола инвестира во делот на водостопанската инфраструктура, со единствена цел – реализацијата на сите предвидени проекти на кои што работиме за овозможување зголемување на наводнувани површини, намалување на загубите од вода, трајно решавање на проблемите со наводнување и создавање на услови за рентабилно земјоделско производство.-Во тек е реализација на проект за рехабилитација на главен цевковод СР 11 ( Бистрица – Егри) замена на дотраени цевки фи – 500 mm со нови дуктилни цевки фи – 600 mm на траса од 600м во атарот на село Егри. Со имплементацијата на овој проект и воспоставувањето на примарна инсталација ќе се придонесе да се подобри ефикасноста при користењето на водите, порамномерна распределба на водните ресурси односно ќе се воведе парцијално исклучување во случај на дефект на цевковод со што ќе го добиеме посакуваниот ефект – економичност, користење, функционирање и одржување на хидросистемот “Стрежево”, како и воспоставување на услови за поуспешно стопанисување во целост, вели директорот Менде Граматковски.

More from ВестиMore posts in Вести »