Press "Enter" to skip to content

Ординацијата “Д-р Чипуровски“: хронична срцева слабост

Со д-р Васил Чипуровски, претставувајќи ја  специјалистичката интернистичка ординација “Д-р Чипуровски“ во Битола, информираме  за најсовремени апарати во медицината за прегледи на внатрешните органи, кои ги поседува. Низ овие разговори  добиваме и стручни медицински информации за многу интернистички заболувања и нивно откривање и понатамошно третирање.  За истите  постои голема заинтересираност.

Овој пат  Д-р Васил Чипуровски зборува за хронична срцева слабост, за што вели:-Хронична срцева слабост претставува комлексен синдром на неспособност на срцето да се полни или испумпува доволна количина на крв кон другите органи потребна за метаболните процеси како последица на структурни промени или нарушувања на ритам на срцето.             

Етиолошки долгогодишна нерегулирана хипертензија, повеќекратни миокардни инфаркти, миокардитиси, дилатативна кардиомиопатија тешка митрална и аортна инсуфициенција се најчести причини за настанување на Х.С.И.Ризик фактори кои ја влошуваат се анемија, инфекции, тиреотоксикоза, аритмии (АФ, ВТ).Клинички најзначајни симптоми се слабост, гушење и отоци по подколеници и стапала покасно по целото тело, појава на плеврални изливи и асцитес како компликации.

Дијагнозата се поставув со ехокардиогеафија при што се утврдуваст структурнте промени и ежекционата фракција која е под 55%,објективен преглед, екг наод.

Лекувањето на хроничната срцева слабост е со АКЕ инхибитори, диуретици, бета блокатори и по потреба кај потешки случаи срцеви гликозиди.