Press "Enter" to skip to content

Зоран Талевски назначен за в.д. директорт на ЈКП “Нискоградба“

Зоран Талевски, дипломиран електро-технички инженер вчера е назначен за в.д. директор на КЈП “Нискоградба“ од Битола, а со тоа за затвараат именувања на градоначалникот на директорите на битолските јавни претријатија.

Зоран Талевски покрај професионалните ангажмани е акивен и по политиката.Талевски   Советник при Советот на Општина Битола на ВМРО-ДПМНЕ во периодот од 2010 во 2013 година, бил претседател на управен одбор на “Комуналец“, а на ова место доаѓа од работното место рРаководител на Регионален центар Битола при МЕПСО.

Досегашен директор на ЈКП “Нискоградба“ беше Методија Силјановски од ЛДП.