Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Водовод“: поради дефект улицата “Димче Лахчански и дел од “Ружа Делчева“ без вода

ЈКП “Водовод“ од Битола ги и информира граѓаните дека поради дефект на водоводната мрежа на ул. “Димче Лахчански“ и дел од улицата “Ружа Делчева“, има прекин во водоснабдувањето.