Press "Enter" to skip to content

Промовирани дигитални приказни

Во просторииите на Библиотеката се доделија благодарници на учениците за учество во проектот “Мојата дигитална приказна“. Во проектот „Мојата дигитална приказна“ учестуваа учениците од едукативниот центар „Едусфера“- Битола.Во рамки на проектот се снимени 18 видео приказни, достапни и на знаковен јазик. Приказните во најскоро време ќе бидат достапни на каналот на you tube на Библиотеката. 
Координатор на проектот е м-р Фатма Бајрам Аземовска.