Press "Enter" to skip to content

Он-лајн ресторан – хотел “Капри“

Хотел и ресторан “Капри“ отвори нашиот “ОН-ЛАЈН РЕСТОРАН“

Нарачајте храна преку www.kapri.com.mk (ресторан) и искористете попуст од 15%.

Зошто да нарачате онлајн?
-Ќе заштедите време
-Ќе добиете 15% попуст
-Можност да платите онлајн
Достапно единствено преку www.kapri.com.mk.
Проектот е поддржан од @fondzainovacii.

Ве очекуваме!