Press "Enter" to skip to content

Јавен оглас на Општина Битола за ангажирање на 4 комунални редари и 16 лица за средување зелени површини, плата 18.000 денари (линк)

Согласно програмата за социјална заштита за 2022 година, Општина Битола објави јавен оглас за вршење на јавни работи и работно ангажирање, за време од три месеци.

Со јавниот оглас се бараат:

-4 лица за комунални редари, невработени со завршено средно образование 

-16 лица, невработени, ниско квалификувано и со средно образование.

Детали за начинот на пријавување на јавниот оглас, може да прочитаат интернет страницата на општина Битола на следниот линк:

 

Јавен оглас за комунални редари и лица за средување на зелени и јавни површини