Press "Enter" to skip to content

УКЛО и КИЦ Битола поинтензивно ќе соработуваат и ја промовираат Битола и високото образование

Проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски придружуван од деканот на Правниот факултет – Кичево проф. д-р Горан Илиќ и претседателката на Универзитетското студентско собрание на УКЛО Симона Наумовска остварија средба со Директорката на Културно информативниот центар Лили Бошевска.На состанокот беше констатирано дека врз основа на заедничкиот интерес и потреба ќе се интензивираат заеднички активности за поддршка на високото образование, студентите и промоција на градот Битола.