Press "Enter" to skip to content

Битола има 85.164 жители, според пописот во 2021 година, во 30.154 домаќинста и 43.724 станови

Според денес изнесените комплетно обработени податоци, собрани на пописот на населението извршен во 2021 година, во Општина Битола живеат вкупно 85.164 жители.

Овој број на битолчани се наоѓаат во 30.154 домаќинства и 43.724 станови кои се наоѓаат на територијата на Општина Битола.

За разлика од минатиот попис кога Битола имаше 95.385 кога беше втора по жители општина, сега на нејзино место е Куманово со 98.104 кои живеат во 30.450 домаќинства ви 38.147 станови.