Press "Enter" to skip to content

Хотел “Капри“ – најубавите работи секогаш одат во пар

Ние, кога се работи за тоа дека најубавите работи

секогаш одат во пар препорачуваме,

жолта и шопска, тиро и фурнаринки!

На здравје!