Press "Enter" to skip to content

Се асфалтира втората делница од улица “Солунска“ во Битола

Денес се афалтираше улицата “Солунска“ во Битола, со што се завршува втората делница, предвидена со проектот за реконструкција.  Овој проект, опфати реконструктивни зафати на водоводната мрежа, мешовитата канализациона мрежа и поставување на нов коловоз.

Улицата “Солунска“ е дел од проектот “Изградба, реконструкција и рехабилитација на 23 улици“, за кој градоначалникот Коњановски, најави дека ќе биде завршен оваа градежна сезона.