Press "Enter" to skip to content

“Генералка викенд“ во Битола, на 10 килограми собран отпад – ќе се засадува по едно дрво

-За секои 10 килограни собран отпад засадуваме по едно дрво, а е идејата на пролетната акција за чистење “Генералка викенд“  која на организира “Мен енд маунтен“ во Битола, на 6-7 мај 2020 година, заедно со Национални шуми, Министерството за земјоделство, волонтери, невладини организации и научници од Институтот за биологија и геологија од Универзитетот во Скопје. А тука ќе бидат и Оптина Битола, Пивара Скопје, ПАКОМАК, Министерството за животна средина, Министерството за земјоделство, Министерството за одбрана, училишта и локални поддржувачи, професионални и аматерски спортски клубови и најдобрите компании

Со оваа акција се истражуваат вистинските места и вистинските видови за новите пристапни шуми “Сончева Гора“, национални зелени споменици што ќе растат секоја година. Сите излегуваат и собираат што е можно повеќе отпад во нивната непосредна околина и го носат до следната ПАКОМАК или локална станица за отпад.