Press "Enter" to skip to content

РЕК Битола и Факултетот за биотехнички науки – Битола потпишаа Меморандум за соработка

Најголемиот македонски производител на електрична енергија и најстарата единица на битолскиот универзитет започнуваат научна, техничка, образовна и апликативна соработка чиј приоритет е младите да стекнат соодветни вештини и тука, во татковината да ја најдат и обезбедат својата иднина.

Соработката предвидува различни конкретни активности, меѓу кои организирање и реализација на практична настава на студентите од Факултетот за биотехнички науки во РЕК Битола, заеднички проекти од истражувачки, развоен и научен карактер, консултации и експертизи, размена на искуства и организирање на курсеви и обуки од страна на Факултетот.АД ЕСМ, Подружница РЕК Битола и Факултетот за биотехнички науки во иднина ќе ја разгледаат можноста и за стипендирање на студенти од факултетот. 

АД ЕСМ во рамките на своите определби за поддршка и помош на заедницата и врз база на одлуката за реално практикување на општествената одговорност, соработува со голем број наставно – научни установи во Република Северна Македонија.

Покрај соработка во различни сфери од интерес на компанијата и факултетите, Државни електрани секоја година доделува по 25 нови стипендии на студенти од шест државни факултети во земјава. Интенција на АД ЕСМ е динамизирање на соработката во научно – техничката сфера со партнерите, како и постојано зголемување на поддршката за студентите и наставно – научните установи во државата.