Press "Enter" to skip to content

Јосиф Балтов -в.д. директор на Центарот за развој на Пелагонискииот плански регион

Јосиф Балтов е назначен за нов в.д. директор на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, со седиште во Битола, а претходно има 10 години работно искуство во оваа институција.

На позицијата в.д директор доаѓа од работната функција Раководител на одделение за јавни набавки.

Балтов е дипломиран економист, со мастер за јавни набавки од Универзитетот “Тор Вергата“ во Рим, Италија. 

Во своето досегашно работење менаџира повеќе од 70 локални и регионални проекти  од различни области како инфраструктура, земјоделство, економија, заштита на животната средина и друго финансирани од домашни и странски донатори како што се:  ЕУ, УСАИД, УНДП, СДЦ, Министерство за локална самоуправа, Министерство за земјодество шумарство и водостопанство, Министерство за Економија како и  различни амбасади и мисии кои се јавуаат како донатори во нашата земја.