Press "Enter" to skip to content

ОК на ВМРО-ДПМНЕ во Битола го одбележа Меѓународниот ден на семејството

Општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ од  Битола, заедно со Комисија за труд, социјална политика, демографија и родови прашања, Унија на жени и Унија на млади сили го одбележеаа Меѓународниот ден на семејството со повеќе активности. Семејството е мостот кон иднината и столбот на едно општество! ВМРО – ДПМНЕ претставува едно големо семејство кое како демохристијанска партија ги синтетизира идеалите на христијанството и демократијата, ги почитува, негува, вреднува традиционалните вредности на семејството и затоа ВМРО- ДПМНЕ е мостот кон иднината и столбот на Република Македонија!По повод одбележувањето на 15 Мај Меѓународниот ден на семејството, беше реализирана трибина на која беше потенциран развојот на позитивното родителство, обезбедување на безгрижно детство и функционално семејство како и донација во Здружението за поддршка на деца и семејства со атипичен развој ,,Хармоничен свет“, која донација се состоеше од специјализирани едукативни и дидактички материјали кои ќе го подобрат квалитетот на услуги и третман на децата со попреченост и нивните семејства.