Press "Enter" to skip to content

Во биохемиската лабораторија на болница “Плодност“ илјадници задоволни пациенти

Во чекор со светските трендови, во болницата “Плодност“ во Битола има комплетна лабораториска дијагностика со најсовремена опрема и високо стручни специјализирани кадри.Кај нас се вршат следните анализи:

👉Хормонски испитувања
👉Испитување на тумор маркери
👉Комплетни биохемиски и хематолошки анализи
👉Инфективни заболувања
👉Хомостаза
👉Диференцијална крвна слика
👉Рано откривање на аномалии на плодот (Prisca)
Едноставно, најдобри во регионот, болница “Плодност“.