Press "Enter" to skip to content

Кај “Плодност“ годините немаат лимит, успешна ИВФ приказна кај 52 годишна пациентка

Пациентката има 52 години, ИВФ со донор јајни клетки, програм со поддршка на ФЗОМ.

Пациентката веќе два пати има направено ИВФ со истиот програм на друго место, но неуспешно.

-За нас, годините немаат лимит, веќе докажано, кај нас СЕ Е МОЖНО, истакнуваат од во болница “Плодност“.