Press "Enter" to skip to content

Општина Битола: реконструкција на “Наум Наумовски Борче“, нов времен режим на сообраќај

 
Се известуваат граѓаните на општина Битола дека, од понеделник 11.07.2022 година, започнуваат градежните активности за реконструкција на улицата „Наум Наумовски Борче“.
 
Сообраќајот во овој дел на градот ќе се одвива согласно воспоставениот времен режим на сообраќај, кој ќе биде регулиран со соодветно поставена сообраќајна сигнализација.