Press "Enter" to skip to content

Спорт Талент со отворен повик за млади битолчани за проектот “Our colorful cities“ во Полска и Италија

Спорт Талент објавува отворен повик за пријава за учество во проект “Our colorful cities“, нашите шаренолики градови, во партнерство со организации од Полска и Италија.

Предвидени се три меѓународни размени на кои ќе земат учество по 9 учесници од секоја земја, почнувајќи од Вроцлав, потоа Милано и на крај во Битола.

Тема: Our colourful cities, ЕДУКАЦИЈА НА ФУДБАЛСКИТЕ СТАДИОНИ
Место: Вроцлав – Полска, Милано – Италија, Битола – Македонија
Време: 6-10 јули Вроцлав Полска,
23-27 Септември – Милано, Италија
Возраст: 18-30 години
Број на учесници: 8+1
Трошоците за патувањето и сместувањето се целосно покриени од проектот.
Предност имаат апликанти кои ќе бидат во можност за комплетно учество во сите работилници од проектот во споменатите градови, како и со познавање на англиски јазик во комуникативна форма.
Предност ќе имаат апликанти кои имаат претходни слични искуства и интерес за спорт.

Пријава на емаил: sporttalentbitola@gmail.com

More from КомерцијаMore posts in Комерција »