Press "Enter" to skip to content

ЈП “Паркинзи“ ги “крева“ и дислоцира хаварисани возила низ Битола

ЈП “Паркинзи“ од Битола во соработка со Општина Битола повеќе од два месеци врши дислоцирање на хаварисани возила.

Најголем дел од возилата граѓаните самостојно ги отстрануваат по доставувањето на првата опомена. Останатите возила по изминување на роковите се дислоцираат со “Пајак“ службата на ЈП “Паркинзи“.

ЈП “Паркинзи“ апелира до граѓаните кои ќе затекнат хаварисани возила на јавни површини да не контактираат на нашиот телефонски број 047/222-999 со цел дислоцирање на истите.