Press "Enter" to skip to content

Општина Битола ги објави условите за добивање парична помош за првачиња (линк)

Опшина Битола го објави Известувањето за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта во учебната 2022/2023 год.

Условите за доделување на паричната помош, може да ги погледнете на следниот линк:

https://www.bitola.gov.mk/izvestuvanje-paricna-pomosh/