Press "Enter" to skip to content

ЈП “Паркинзи“: хоризонтална сигнализација се бележи во попладевните и вечерните часови, апел за трпеливост од возачите

-Во тек е бележење на хоризонтална сигнализација, надолжни линии, на територија на Општина Битола. Бележењето на надолжните линии се врши во попладневните и вечерните часови заради помала фрекфренција на возила.Ги замолуваме граѓаните на трпеливост заради непречено извршување на наведените активности со кои се зголемува безбедноста во сообраќајот. За текот на активностите ке бидете известени благовремено на медиумите и социјалните мрежи.

ЈП “Паркинзи“ Битола

More from КомерцијаMore posts in Комерција »