Press "Enter" to skip to content

Габриела Илиевска на “Европската недела на региони и градови“ во Брисел

На покана и во организација на проектот “Зајакнување на општинските совети“ – при УНДП од 10-13 октомври, Претседателката на Советот на Општина Битола Габриела Илиевска беше дел од   „Европската недела на региони и градови“ во Брисел.Тема на настанот беше “Нови предизвици за кохезијата на Европа“, а воедно и  градовите и регионите да го покажат својот капацитет за развој и создавање нови работни места, за спроведување на кохезивната политика на Европската Унија како и да ја докажат важноста на локално и регионално ниво за доброто европско владеење.За време на одржувањето на настанот имаше разменување на искуства и добри практики помеѓу општините и регионите на ЕУ заедно со земјите кандидати кои што поскоро треба да бидат дел од ова големо европско семејство.