Press "Enter" to skip to content

ЈП “Комуналец“ со есенски-тековни активности, засадени цвеќиња и нов дрворед, собирање лисја и сечење суви дрвја

Јавното претријатие “Комуналец“ од Битола согласно планот и програмата усвоена од Советот на Општина Битола во тек е на извршување на сезонски- есенски активности на територијата на Општина Битола, со цел разубавување и зголемување на безбедноста.Екипи на “Комуналец“ за разубавување на градот извршија садење на сезонски расад од цвеќе од сортата “љубичица“ (Viola) во голема и мала жардињера пред стариот Безистен, а засаден беше нов дрворед од зимзелени садници од сортата “Sky Rocket“ по должината на улица “Солунска“.Како тековна актовност која ја извршуваат екипите е метење и собирање на сув лист по должината на улица “Македонска Фаланга“.Со цел заштита на безбедноста на граѓаните беше извршено сечење на суви дрвја и расчистување на суви гранки во населба “Кланица“.