Press "Enter" to skip to content

3,3% фиксна каматна стапка, промотивен денарски депозит од Стопанска банка а.д. Битола, во месецот на штедењето

Во месецот на штедењето, во пресрет на Светскиот ден на штедењето Стопанска банка а.д. Битола, промотивно, за своите клиенти го воведува новиот денарски депозит со фиксна каматна стапка 3,3%.

Рокот на орочување на средствата е 60 месеци, а исплатата на камата се врши по 12 месеци од датумот на влогот, односно 12 месеци од претходно исплатена камата.

Новиот денарски депозит на Стопанска банка а.д. Битола на клиентите им овозможува да направат сигурен и добар штеден план на подолг рок, а атрактивната фиксна каматна стапка 3,3% е она кое го издвојува овој депозит од сите останати на пазарот.

Повеќе информации за производот